Úvod    O nás    Obrázky     Kontakt              skflag

APlikovaná  MIKROmechanika pre nás znamená inovatívne aplikácie jemnej mechaniky v prospech zákazníkov. 
 
freza
Pracujeme s jemným náradím a aj s drobnými súčiastkami.


Niektoré konkrétne príklady našej konštrukcie a výroby nájdete v časti   obrázky .