Úvod      Obrázky     Kontakt  

História ..... katalog                       

V súčasnosti sa zameriavame na konštrukciu a výrobu jednoúčelových strojných zariadení
a technickú pomoc pri opravách a úpravách, cieľom ktorých je zlepšenie parametrov alebo
náhrada zahraničného servisu. Pri konštrukcii jednoúčelových zariadení navrhujeme
aj riadiaci systém
a zhotovujeme niektoré atypické senzory a snímače. Realizujeme
presné obrábanie malých a miniatúrnych plastových a kovových dielcov.
Sme
schopní vyrobiť (deliacim spôsobom) miniatúrne ozubené kolieska s čelným

ozubením, aj s atypickým modulom. Našimi zákazníkmi sú v tomto sortimente
najmä majitelia presných prístrojov a zariadení, napríklad typu fotolab.
  Zhotovujeme aj atypické razidlá a pečatidlá.

Niektoré konkrétne príklady nájdete v časti
  obrázky.